Deklaracja dostępności Serwisu Inwestycyjnego Dzielnicy Białołęka

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Białołęka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu Inwestycyjnego Dzielnicy Białołęka (link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa - Siedziba Urzędu Dzielnicy Białołęka

1. Opis sposobu dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Światowida.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
• Pieszo
Dojścia piesze są od ulic Modlińskiej lub Światowida. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację dźwiękową. Na trasie dojścia do budynku występują następujące przeszkody:
- wolnostojące, nieogrodzone drzewo,
- klomby z roślinami oraz szafki elektryczne, za zejściem z pasów z ulicy Światowida,
- słup ogłoszeniowy oraz stojaki rowerowe,
- klomby z roślinami przed przejściem dla pieszych na parkingu przed schodami wejściowymi.
• Autobusem
Najbliższe przystanki autobusowe: Białołęka-Ratusz 01 (kierunek Obrazkowa: 126, 186, 509, 511, 516, 518, 723, 731, Białołęka-Ratusz 02 (kierunek Braci Zawadzkich: 126, 152, 511, 723, 731), ), Białołęka-Ratusz 03 (kierunek Milenijna: 152, 186, 509, 516, 518), znajdują się w odległości do 200 m.
• Samochodem
Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (3 miejsca) znajdują się na parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, po prawej stronie od schodów wejściowych.
• Taksówką
Brak w okolicy postoju taksówek.

2. Wejście do budynku i obszar kontroli
Główne zadaszone wejście znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Światowida, do którego prowadzą schody o 7 stopniach. Z lewej strony od wejścia znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Wejście wyposażone jest w dwie pary drzwi manualnych otwierane na zewnątrz co może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Po przejściu pierwszych drzwi znajdują się drugie tworzące tzw. wiatrołap, otwierane również do zewnątrz.

Hol wejściowy jest przestronny, dosyć ciemny, z licznymi przeszkodami w postaci stolików i krzeseł oraz kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny bezpośrednio za drugimi drzwiami po lewej stronie od wejścia. Brak pętli indukcyjnej. Jest dostęp do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie za stoiskami obsługi interesantów, schody prowadzą wyłącznie na pierwsze piętro. Na parterze znajdują się dwie sale obsługi interesantów. Z hallu głównego po prawej stronie od wejścia jest przejście do Sali B. W hallu głównym punkty obsługi interesantów nie są dostosowane do obsługi siedzącej, w Sali B są przystosowane. Po prawej stronie od wejścia do hallu głównego znajduje się tablica tyflograficzna z rozmieszczeniem pomieszczenia hallu głównego oraz Sali B.

Drugie wejście do budynku („Wejście C”) znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do budynku przy skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Produkcyjnej. Z prawej strony od wejścia znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Po drodze do wejścia znajduje się słup który może stanowić ograniczenie w przestrzeni manewrowej dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Wejście wyposażone jest w drzwi manualne otwierane na zewnątrz co może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

Trzecie wejście znajduje się z tyłu budynku od skrzyżowania ulic Milenijnej i Produkcyjnej. Z lewej strony od wejścia znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście wyposażone jest w drzwi manualne otwierane na zewnątrz co może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

Czwarte wejście znajduje się z tyłu budynku od strony ulicy Produkcyjnej, z kontrolą dostępu. Jest to wejście dla pracowników. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE B”).

3. Komunikacja wewnętrzna
• Korytarze
Korytarze na piętrach są dosyć wąskie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą do pomieszczeń biurowych, są wydzielone szklanymi drzwiami z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są nieoznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Drzwi do korytarzy wyposażone są w kontrolę dostępu oraz klamkę.
Schody: Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody klatki głównej prowadzące na IV piętro wyposażone są w okrągłe poręcze od wewnętrznej strony i znajdują się za hallem głównym, po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Schody po prawej stronie prowadzą na I piętro, salę konferencyjną.
• Windy
Budynek wyposażony jest w jedną przestronną windę wyposażoną w oznaczenie brajlowskie oraz sygnalizację dźwiękową informująca o numerze piętra. Znajduje się ona za hallem głównym po lewej stronie od wejścia, za przeszklonymi drzwiami, w głównej klatce schodowej.

4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Budynek nie został wyposażony w pętle indukcyjne. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących. Na salę konferencyjną zlokalizowaną na pierwszym piętrze prowadzi winda, a następnie platforma schodowa, automatyczna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Dostęp do tłumacza PJM jest w sekretariacie Wydziału Obsługi Mieszkańców na parterze.

7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

8. Pomieszczenia sanitarne
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu hallu głównego. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz, mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów. W toalecie jest przestrzeń manewrowa do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie od wejścia i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
Sala konferencyjna jest oznakowana tabliczką. Brak pętli indukcyjnych. Przestrzeń manewrowa nie jest ograniczona.

10. Ewakuacja z budynku
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Budynek Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami m. st. Warszawy , ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa - Siedziba Urzędu Dzielnicy Białołęka

1. Opis sposobu dojazdu
Budynek znajduje się przy ulicy Marywilskiej.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

• Pieszo
Dojścia piesze są od ulicy Kupieckiej oraz ulicy Marywilskiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej.
• Pociągiem
Najbliższa stacja PKP Żerań znajduje się w odległości ok. 600 m. Dojście na peron jest możliwe tylko za pomocą schodów. Następna stacja PKP Płudy znajduje się w odległości ok. 2,5 km. Dojście na perony jest możliwe za pomocą windy oraz schodów. Do budynku Urzędu można się dostać linią autobusową nr 176 z przystanku PKP Płudy 03, znajdującego się na ulicy Czołowej, bezpośrednio przy peronach, na który można się dostać przy pomocy windy. Należy wysiąść na przystanku Osiedle Marywilska 01 a następnie przejść ok 260 m kierując się w stronę ul. Kupieckiej.
• Autobusem
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości do 300m
Osiedle Marywilska 01 (126, 176, 314)
Osiedle Marywilska 02 (126, 176, 314)
• Samochodem
Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (2 miejsca) znajdują się na parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Marywilska 44, naprzeciwko głównego wejścia do budynku.
• Taksówką
Brak w okolicy postoju taksówek.

2. Wejście do budynku
Główne wejście znajduje się na froncie budynku przy ulicy Marywilskiej, do którego prowadzą schody o 10 stopniach. Wejście wyposażone jest w jedną parę drzwi manualnych otwieranych na zewnątrz co może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Po przejściu pierwszych drzwi znajdują się drugie tworzące tzw. wiatrołap, otwierane również do zewnątrz. Po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

3. Komunikacja wewnętrzna
• Korytarze
Korytarz przy wejściu głównym jest wąski, z licznymi przeszkodami w postaci stolików, krzeseł bez oznakowania dotykowego na posadzce, umożliwiający wyminięcie się 2 osób. Korytarz prowadzi do pomieszczeń zajmowanych przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczna Nr 21.
Korytarze na I i II piętrze są dosyć wąskie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą do pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Wydziały Urzędu Dzielnicy Białołęka, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami a także przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczna Nr 21. Dojście do pomieszczeń zajmowanych przez Wydziały Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy są wydzielone drzwiami z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami.

• Schody
Wejście na klatkę schodową znajduje się na końcu korytarza po lewej stronie od wejścia głównego do budynku, za windą. Schody są wydzielone drzwiami stalowymi technicznymi. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody klatki głównej prowadzące na I i II piętro wyposażone są w okrągłe poręcze od wewnętrznej strony.

• Windy
Winda znajduje się ona na końcu korytarza po lewej stronie od wejścia. Budynek wyposażony jest jedną windę nie dostosowaną do osób niepełnosprawnych. Winda nie jest wyposażona w oznaczenie brajlowskie oraz w sygnalizację dźwiękową informująca o numerze piętra.

4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Budynek nie został wyposażony w pętle indukcyjne, informacje głosowe, platformy.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Brak dostępu do tłumacza PJM.

7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

8. Pomieszczenia sanitarne
Na I i II piętrze znajdują się łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Łazienka na I piętrze jest podzielona ściankami na 3 strefy, w pierwszej znajduje się umywalka, w następnym pisuar, natomiast za drzwiami znajduje się miska ustępowa wyposażona w obustronne poręcz. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego.

9. Ewakuacja z budynku
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Milenijna 2a, 03–122 Warszawa - Siedziba Urzędu Dzielnicy Białołęka

1. Opis sposobu dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Milenijnej i Produkcyjnej.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

• Pieszo
Dojścia piesze są od ulic Milenijnej lub Produkcyjnej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku występują następujące przeszkody:
- wolnostojące, nieogrodzone drzewo,
- klomby z roślinami,
• Pociągiem
Najbliższa stacja PKP Płudy znajduje się w odległości ok. 3 km. Dojście na perony jest możliwe za pomocą windy oraz schodów. Stamtąd bezpośrednio pod budynek główny Urzędu przy ul. Modlińskiej 197, prowadzi linia autobusowa 152 z wiaduktu nad peronami, na który można się dostać przy pomocy windy. Spod budynku głównego Urzędu należy przejść ok. 250 m pieszo do budynku położonego przy ul. Milenijnej 2a.
• Autobusem
Najbliższe przystanki autobusowe: Ceramiczna 01 (kierunek Białołęka-Ratusz: 211, 516), Ceramiczna 02 (kierunek Ćmielowska: 211, 516)
• Samochodem
Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (3 miejsca) znajdują się na parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, po prawej stronie od schodów wejściowych.
• Taksówką
Brak w okolicy postoju taksówek.

2. Wejście do budynku
Wejście bezpośrednio z chodnika (bez progów) znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Produkcyjnej i Milenijnej. Wejście wyposażone jest w drzwi otwierane na zewnątrz co może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

Hall wejściowy jest niewielki, dosyć jasny, bez przeszkód oraz z odpowiednią przestrzenią manewrową, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej. Punkty obsługi interesantów są dostosowane do obsługi siedzącej.

3. Komunikacja wewnętrzna
Obsługa interesantów odbywa się jedynie w przestrzeni hallu

4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Budynek nie został wyposażony w pętle indukcyjne.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Dostęp do tłumacza PJM jest na w sekretariacie Wydziału Obsługi Mieszkańców na parterze w budynku przy ul. Modlińskiej 197.

7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

8. Pomieszczenia sanitarne
Brak dostępu do toalety dla interesantów w budynku, najbliższa toaleta dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197.

9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
Budynek nie posiada sal konferencyjnych.

10. Ewakuacja z budynku
Ewakuacja z budynku bezpośrednio z Sali obsługi interesantów.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Tłumacz języka migowego on-line

Inne informacje i oświadczenia